StotterFonds

StotterFonds

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

 

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober ben je van harte welkom om aan het jaarlijkse Demosthenesweekend deel te nemen in de Stayokay in Dordrecht.

Het thema dit jaar is ‘Stotteren en identiteit’. Op zaterdagochtend hebben we mensen uitgenodigd die hun stotteren op een inspirerende manier weten in te zetten, bijvoorbeeld als spreker in het openbaar of als ondernemer, en gaan we kijken hoe ons dat kan inspireren. Op zaterdagmiddag gaan we onder begeleiding van psychotherapeut en filosofisch docent Luuk Stegmann op een speelse en creatieve manier aan de slag met wat nu echt belangrijk is in het leven. Oke, je stottert, maar wat is er nog meer? Wie ben je los van je stotteren, wat is je identiteit? Daar gaat Luuk op met ons samen nader op in.

Luuk Stegmann zegt zelf over zijn workshop: Jezelf kennen maakt het gemakkelijker om in de wereld te staan, je er soepel en ontspannen in te bewegen, te vertellen wat je te vertellen hebt. Als je iets vertelt dat gesteund wordt door eigen, onderzochte, doorleefde, ervaring dan snijdt die bewering meer hout. Daarover wil ik met jullie in gesprek. Ik wil jullie aanzetten tot het onderzoek van een of twee eigen ervaringen, ervaringen die er werkelijk toe deden en toe doen, tot vandaag.

Op zondagochtend gaan we onder begeleiding van een gids de natuur in.

We beginnen vrijdagavond 5 oktober met een diner en eindigen op zondagmiddag 7 oktober na de lunch. De eigen bijdrage voor deelname is € 39,50 Euro voor leden en € 64,50 voor niet-leden (en dan ben je gelijk lid voor 2019).

Je kunt ook alleen aan de workshops op zaterdag deelnemen, je eigen bijdrage is dan 10 Euro.

De locatie is Stayokay Dordrecht, Baanhoekweg 25 in Dordrecht. De locatie is uitstekend per auto bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid bij de locatie.

Kijk voor de OV-informatie op: https://www.stayokay.com/nl/hostel/dordrecht/route-en-contact We kunnen je bij voldoende belangstelling ook ophalen vanaf station Dordrecht.

Als je je wilt opgeven of meer informatie over het weekend wilt, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Op maandag 22 oktober is het weer WereldStotterDag. Dit jaar vieren we dan het 4e lustrum van de Nederlands Federatie Stotteren - NFS, het samenwerkingsverband van de cliëntvereniging Demosthenes en de professionals in de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) met als gemeenschappelijk doel het organiseren van voorlichting en wetenschap. Bij deze gelegenheid maken we onze nieuwe naam bekend: StotterFonds. 
We willen jullie van harte uitnodigen dit 20-jarig bestaan met ons te vieren met een wervelend feest in de Tolhuistuin. Deze feestelijke locatie ligt in Amsterdam Noord vlakbij Amsterdam CS. Er is een ontvangst, een bekende spreekstalmeester die in een paar rondes met bekende Nederlanders, ervaringsdeskundigen en wetenschappers praat over stotteren: wat is het, wat doet het met je en wat kan je eraan doen. Optredens tussendoor (o.a. van artiesten die stotteren, maar niet bij het zingen), hapje en drankje ervoor en erna. Kortom: de moeite waard. Het tijdstip is van 16-20 uur.
Meld je nu aan via de link op onze website: www.stotteren.nl.

Dr Bert J.E.G. Bast, vz NFS

 

Van 30 juni tot 8 juli 2018 werd er in Italië een internationale uitwisseling georganiseerd voor jongeren tussen 18 en 30 jaar.  Zij kwamen bij elkaar in Levice, een klein dorpje midden in de bergen van Noord-Italië. In die week is er met jongeren uit Schotland, Engeland, Denemarken, Zweden, België, Italië, Portugal, Finland, Estland en Nederland vanuit het thema 'Natural performance' gewerkt aan een theatervoorstelling. De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de Europese Unie (Erasmus +) en Demosthenes. EU flag-Erasmus vect POS

Uitzicht op Levice verkleind

Afgelopen zomer was ik voor zeven dagen in Levice, in de bergen in Noord-Italië. Hier nam ik deel aan een kamp met mensen die stotteren. De deelnemers kwamen van over heel Europa. Voordat ik vertrok en ik mijn vrienden en familie vertelde dat ik hierheen zou gaan, kreeg ik reacties zoals “Gast, je stottert nauwelijks, waarom ga je naar een stotterkamp?” of “Tof dat je je stotteren kunt inzetten om ‘gratis’ op vakantie te kunnen”. Laat ik eerlijk zijn: ik wist voordat ik vertrok ook niet echt wat nu precies mijn doel was om naar dit kamp te gaan. Tot op de dag voordat ik vertrok wist ik zelfs niet eens de precieze locatie.

Maar nu, achteraf, weet ik wel waarom ik gegaan ben. Ik ben gegaan om samen te komen met andere mensen die stotteren om niet ons stotterprobleem op te lossen, maar om een tijdelijke gemeenschap te creeëren, waar stotteren de norm is. Klinkt raar, he?

Dit was voor mij persoonlijk een unieke ervaring, omdat ik bewust en onbewust mijn stotteren een lange tijd als dominante factor in mijn leven gehad heb. Maar nu was het stotteren ineens normaal en ik kon zoveel stotteren als ik wilde, in plaats van altijd maar voorzichtig te zijn en mijn woorden en zinnen zorgvuldig te kiezen.

Opvallend was ook dat de andere stotterende kampgenoten hetzelfde leken te ervaren. Iedereen was enorm open en de sfeer was optimaal. Dit was denk ik niet alleen omdat we allemaal het stotteren (op onze eigen manier)
delen, maar vooral ook omdat iedereen ‘open-minded’ bleek te zijn. Op deze manier konden we praten over
diepe onderwerpen wel en niet gerelateerd aan stotteren. Je kunt zeggen dat de groep misschien niet representatief is voor de gemiddelde stotteraar, omdat niet elke stotteraar op zo’n kamp zou gaan. Hoe dan ook was het enorm gaaf om te zien hoe iedereen zich gedurende de week ontwikkelde en hoe de band tussen ons allen per dag of misschien wel per uur steeds sterker werd.

We deelden onze gevoelens, gedachten, culturen, gewoontes,
normen en waarden en nog een boel andere dingen gedurende de workshops die gegeven werden. Daarnaast hadden we ook ontzettend veel plezier buiten de workshops om en was het elke avond weer feest. Het eten werd goed verzorgd en sommigen van ons zijn nog gezamenlijk een paar dagen na het kamp verbleven in Turijn.groepsfoto openluchttheater verkleind

De vraag is nu hoe mij dit in het dagelijks leven gaat helpen. Hierop heb ik nu een paar weken later wel een antwoord. Het helpt mij nu om, net als op het kamp, in te beelden dat stotteren er niet toe doet. Dit resulteert in minder gepieker over stotteren. Daarnaast zijn we met een deel van de groep begonnen met het opzetten van een online platform om onze stotterervaringen op unieke manieren te delen met de rest van de wereld.
Dus om te concluderen hebben de zeven dagen in Levice het volgende opgeleverd: meer dan 40 nieuwe vrienden van over heel Europa, meer zelfvertrouwen op het stottergebied en mooie plannen om ook andere stotteraars op een unieke manier te kunnen helpen.
Jurjen de Jong

 

 

 

 

Op 6 september staat er weer een StotterCafé gepland en jullie worden allemaal weer uitgenodigd om, als je wilt met familie en vrienden, die avond te komen. Uiteraard zijn ook nieuwkomers van harte welkom!

Het thema deze avond is: Gebeurtenis en Gedachte. 

Tom Wittebrood en Pieter Groen hebben de avond voorbereid. Pieter zal beginnen met een ontspanningsoefening en een ijsbreker. Hierna zal hij het schema: gebeurtenis + gedachte = gevoel + gedrag uitleggen en de gasten ook zo nu en dan aan het werk zetten. Het belooft een interessante maar natuurlijk ook een gezellige avond te worden: we zijn tenslotte ook een café!

Noteer de datum in je agenda en kom !

Locatie is zoals gebruikelijk:

Nivon gebouw Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76.

Inloop vanaf half 8. We starten om 8 uur en ronden af om half 10 na het gebruikelijke drankje.

 

 

Demosthenes ontvangt jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van taken die passen binnen de algemene doelstellingen informatievoorziening en lotgenotencontact. Van deze subsidie organiseren wij zelf jaarlijks diverse activiteiten en faciliteren we de informatievoorziening door de NFS. Daarnaast is budget beschikbaar voor ondersteuning van projecten van derden, zolang deze voldoen aan de algemene doelstellingen en de verenigingsdoelstellingen. Om enerzijds dit te borgen en anderzijds iedereen een gelijke kans te geven om een beroep te doen op een bijdrage vanuit de vereniging hanteren we de volgende voorwaarden:

-  Aanvragen beoordelen wij per kalenderjaar. Aanvragen moeten daarom uiterlijk op 1 december van het voorafgaande jaar bij het bestuur zijn ingediend.
-  Aanvragen gaan vergezeld van een concrete beschrijving van de uit te voeren activiteiten en een onderbouwing van de gevraagde financiele bijdrage. Ook wordt aangegeven in hoeverre de activiteit/het project bijdraagt aan de algemene- en verenigingsdoelstellingen.
-  Uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar maakt het bestuur bekend welke activiteiten/projecten worden ondersteund. Dit kan ook bestaan uit een gedeeltelijke toekenning van de gevraagde bijdrage.
-  Wanneer halverwege het jaar blijkt dat er nog budget beschikbaar is (bijvoorbeeld door het niet doorgaan van activiteiten/projecten) doet het bestuur in juli een hernieuwde oproep zoals hiervoor beschreven. Over de aanvragen die dan binnenkomen neemt het bestuur uiterlijk 31 augustus een besluit.
- De indiener van de aanvraag is lid van Demosthenes.
- Een bijdrage kan alleen gevraagd worden voor activiteiten/projecten die in het betreffende kalenderjaar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit kunnen ook voorbereidende werkzaamheden zijn wanneer het een activiteit/project betreft die vanwege de omvang over meerdere kalenderjaren worden uitgevoerd.
- Zo snel mogelijk na de activiteit/project ontvangt het bestuur een verslag van het resultaat. Uiterlijke datum hiervoor is 1 februari van het opvolgende kalenderjaar. Wanneer een activiteit/project meerdere kalenderjaren beslaat ontvangt het bestuur uiterlijk 1 februari een tussenrapportage van de het voorgaande jaar uitgevoerde werkzaamheden. Dit verslag dient zowel voor het jaarverslag van Demosthenes als voor verspreiding in nieuwsbrief, website en social media.
- Een activiteit/project draagt in ieder geval bij aan een van de twee algemene doelstellingen:

  • Informatievoorziening: het verstekken van informatie over stotteren in algemene zin en informatie ten behoeve van mensen die stotteren.
  • Lotgenotencontact: het organiseren van activiteiten die faciliteren dat mensen die stotteren met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en laagdrempelig te oefenen van het spreken.

 

Zondag 24 juni 2018 kunnen we elkaar weer ontmoeten in Zutphen.

We verzamelen om 10.30 uur in het IJsselpaviljoen (100 m vanaf station Zutphen, achter het station kun je gratis parkeren).
Onder leiding van een gids gaan we de stad verkennen en een tocht maken met een fluisterboot. 
Tevens vindt op 24 juni het IJsselfestival plaats wat nog eens extra gezelligheid brengt.
Wie zin heeft kan aansluitend nog ergens een hapje gaan eten in de stad.
Geef je snel op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (partners zijn ook van harte welkom).