StotterFonds

StotterFonds

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Bij Demosthenes zijn we zoals gezegd aan de slag met een vernieuwde website en huisstijl. Dit zal de consistentie van de uitstraling van Demosthenes (het “merk”; wie zijn wij, waar staan we voor) ten goede komen. Bij de uitstraling van onze vereniging hoort ook haar naamgeving. Het lijkt het bestuur een logisch moment om deze opnieuw tegen het licht te houden. We doelen hiermee niet perse op de naam ‘Demosthenes’ op zichzelf, maar vooral de ondertitel van onze vereniging. Momenteel luidt deze: ‘vereniging voor mensen die stotteren’.

Deze naamgeving gaat voorbij aan het bestaan van een andere vloeiendheidsstoornis: broddelen. Het bestuur overweegt dan ook om de ondertitel aan te passen tot ‘vereniging voor mensen die stotteren en broddelen’.
We zien hiervoor een aantal redenen. Tot op heden voelen mensen die broddelen zich vaak ongehoord. Dat betekent dat er een leemte bestaat die onze vereniging gemakkelijk kan opvullen en waarmee het een bredere ledenbasis kan bewerkstelligen. Daarnaast komen we met deze aangepaste ondertitel tegemoet aan het feit dat broddelen vaak in combinatie met stotteren voorkomt; veel mensen die stotteren hebben een broddelcomponent in hun spreken. In onze activiteiten kunnen we meer uitwisseling van kennis en ervaring creëren tussen leden die stotteren en broddelen. Ook sluiten we met een nieuwe ondertitel aan op ontwikkelingen in het internationale ‘stotterlandschap’: steeds meer nationale verenigingen benoemen broddelen apart in hun uitingen, en ook op internationale congressen is broddelen inmiddels niet meer weg te denken uit de programmering.

Het bestuur van Demosthenes wil haar leden graag op dit onderwerp raadplegen. Op de website hebben we een korte poll geplaatst: https://www.demosthenes.nl/raadpleging-leden-ondertitel-demosthenes

Je kunt reageren tot 31 maart 2021.