StotterFonds

StotterFonds

alles voor en over personen die stotteren

Ga naar de website

NVST

NVST

alles voor en over stottertherapeuten

Ga naar de website

Broddelen is een stoornis in de vloeiendheid en/of verstaanbaarheid van de spraak. De niet-vloeiendheden bij broddelen lijken op het eerste gezicht op die van stotteren. Toch is broddelen (zeer) verschillend van stotteren en heeft het een andere oorzaak. De niet-vloeiendheden bij broddelen ontstaan als gevolg van:

 • een te hoge spreeksnelheid/ moeite het spreektempo te controleren;
 • een ongeorganiseerde taalplanning.

In het algemeen klinkt de spraak van broddelende sprekers hakkelig, gehaast, rommelig of onduidelijk. De niet-vloeiendheden bij broddelen zijn daarmee anders van aard dan die bij stotteren. Het zijn spreekfouten die iedereen weleens maakt (ook vloeiende sprekers doen dat), alleen produceren broddelende sprekers ze veel vaker en bovendien structureel. Tot de symptomen van broddelen behoren onder meer:

 • Een hoge en/of onregelmatige spreeksnelheid (spurts in de spraak)
 • In elkaar schuiven of weglaten van lettergrepen (‘aminum’ voor ‘aluminium’)
 • Herhalingen van zinsdelen, woorden of klanken (‘Ik ging, ik ging, ik ging’…)
 • Zinsombuigingen (‘Ik fietste, uh.. ik liep naar huis’)
 • Verkeerde woordkeuzes (‘Neem maar plaats op die stoel, uh… bank’)
 • Verkeerd gebruik van pauzes: te weinig, te kort, te veel, op onjuiste plaatsen in een zin
 • Een onjuiste beklemtoning
 • Stopwoordjes (bijv: ’zeg maar’, ‘uh’, ‘dus’, ‘eigenlijk’, ‘nou’, enzovoort)
 • Monotoon spreken

Deze symptomen hoeven (lang) niet alle voor te komen bij iemand die broddelt. 

Naar schatting komt broddelen ongeveer even vaak voor als stotteren. Broddelen vraagt om een specifieke behandeling. Een juiste diagnose is dan ook gewenst. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm: broddel-stotteren, waarbij kenmerken van zowel stotteren als broddelen voorkomen.

Lees meer over de spraak-taalstoornis broddelen, of bekijk deze video en animatie.