Ik stotter, wat kan ik doen?

Stotteren is een vervelende handicap. Het onverwachte optreden van je symptoom speelt jou en je gesprekspartner parten. In hoeverre het stotteren voor jou een ernstige handicap is hangt nauw samen met de wijze waarop je het beleeft, met name hoe je zelf over je beperkingen denkt.

Dat denken kun je beïnvloeden. Het succes van een therapie hangt vaak af van de mate waarop je erin slaagt je handicap als een tijdelijke handicap te zien. Immers, je moet wel in jezelf geloven dat je ten lange leste in staat bent je handicap te overwinnen.

De therapeut kan slechts wegwijzer zijn maar kan jouw probleem niet oplossen. Dat moet je helemaal zelf doen.

Je directe stotterende spreekgedrag kun je beïnvloeden door het aanleren en trainen van een spreektechniek. Er is een keur van zulke technieken die vanuit verschillende therapievormen worden aangeboden. Over die therapieën kun je op de linkpagina meer informatie vinden.

Heb je zo'n techniek goed onder de knie dan is het makkelijker om je denken m.b.t. je handicap aan te passen. Immers, je hebt het optreden van het stottersymptoom nu meer in de hand en je wordt er niet meer uitsluitend door overvallen.
Desondanks zul je steeds weer in de praktijk merken dat het moeilijk is om de techniek in alle situaties toe te passen en dat keer op keer weer de gevoelens van angst, onvermogen en paniek roet in het eten komen gooien.

Het aanleren van een techniek, het doen van allerlei lichaamsgerichte oefeningen, ademtrainingen e.d. zijn belangrijk maar hebben onvoldoende blijvende uitwerking als je er niet ook in slaagt je innerlijke houding t.o.v. je stotteren te veranderen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden die in goede therapieën worden aangeboden maar die je ook apart kunt aanpakken. Ook hierover kun je op de linkpagina veel informatie vinden.

Het is nodig om jezelf wat beter te leren kennen en/of een plan op te stellen om (liefst met kleine stappen) in bepaalde opzichten moediger te worden waardoor je beter in staat bent om in meer situaties je spreektechniek toe te passen.

In de zelfhulpgroepen van Demosthenes en tijdens de activiteiten van lotgenotencontact, kun je in vertrouwde kring, veel mogelijkheden uitproberen en nieuwe ideeën opdoen. En dan is er nog ons telefonische lotgenotencontact of de chatbox, als je liever anoniem wilt blijven.

In ons viermaandelijks magazine Voor Herhaling Vatbaar staan ook vaak ervaringsberichten, maar ook veel achtergrondinformatie m.b.t. stotteren.