Mijn kind stottert, wat kan ik doen?

U bent bezorgd over het spreken van uw kind.
Op www.stotteren.nl onder de knop Ouders, kunt u een interactieve lijst invullen om een indruk te krijgen of uw kind (van 2 tot 6 jaar) mogelijk stottert.

Vroeger kregen ouders vaak de raad (van bijvoorbeeld de huisarts) om maar geen aandacht aan het stotteren te besteden omdat het waarschijnlijk uit zichzelf over zou gaan. Feit is, dat van de vijf kinderen die stotteren en vier zijn die daar zonder bemoeienis van een deskundige weer mee ophouden. Maar als uw kind misschien tot die 20% behoort waarbij dat niet gebeurt, wat dan?

De huidige inzichten zijn dat op de juiste wijze ingrijpen op jonge leeftijd chronisch stotteren op latere leeftijd kan voorkomen, maar op welke wijze dat dient te gebeuren, daarover is nog geen overeenstemming bij de deskundigen. Hierbij volgt elke therapeut die stotteren bij kinderen behandelt, zijn eigen verworven inzichten.

U kunt met uw kind naar een stottertherapeut gaan die kan beoordelen of er mogelijk sprake is van risicofactoren.
Er zijn hulpverleners die hun hulp beperken tot het geven van advies hoe u, de omgeving of de school het beste op het stotteren van uw kind kan reageren.
Er zijn ook hulpverleners die wél met het kind aan het werk gaan, bijvoorbeeld in de vorm van speltherapie.

U kunt een vertrouwenspersoon raadplegen die u kan adviseren hoe u de omstandigheden in uw gezin kunt optimaliseren, zodat u en uw kind onder de best mogelijke condities kunnen werken aan het verwerven van moed en zelfvertrouwen. Het stotteren van uw kind zou wel eens het signaal kunnen zijn dat er daaraan iets schort!

Het is voor u ook van belang om te weten dat, àls er tijdens de (spraak)ontwikkeling van uw kind op verkeerde wijze op het stotteren wordt gereageerd, bijvoorbeeld door ontmoedigende correctie (kritiek) op het spreken van het kind door de naasten of door het aanleren van spreektechnieken door een niet-gekwalificeerde therapeut, dat dat voor het kind fataal kan uitpakken!

Werken met het kind en de inhoud van de adviezen aan de betrokkenen rond het kind, moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Er moet een vertrouwensband zijn tussen u, het kind en de therapeut.
Het is maatwerk, uiterst specialistisch werk. Voldoet die hulp niet aan deze kwaliteitscriteria dan is de kans aanwezig dat het middel erger is dan de kwaal.

Het is van belang uw hulpverlener zorgvuldig uit te kiezen en onderzoek te doen naar zijn bekwaamheden voordat u uw kind daaraan toevertrouwt. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk Informatie.