Nederlandse stottervereniging Demosthenes

Wat is stotteren?

Meestal, al vanaf jonge leeftijd, is de vaardigheid van het spreken voor mensen die stotteren niet "vanzelfsprekend". Stotteren is spreken met haperingen, herhalingen, of complete blokkades. Samen met je ontwikkeling op school, in je werk en je relaties groeit vaak ook de angst voor het spreken, je weet dat je er vaak "niet uit komt" als je een gesprek met iemand aangaat of bv. de telefoon aan moet nemen. Zo onstaat een vicieuze cirkel en kan het stotteren in het dagelijkse leven een lastige handicap worden (waar gelukkig een heleboel aan te doen is). Op de webpagina www.stotteren.nl is veel informatie over stotteren en stottertherapie te vinden.

Wie was Demosthenes?

Demosthenes was een Griekse wijsgeer die meer dan 2000 jaar geleden leefde. Van Demosthenes is bekend dat hij lichamelijk zwak was en stotterde. Volgens overlevering wist hij met enorm veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen deze handicaps te overwinnen. Daardoor werd hij later een welbespraakt en wereldberoemd redenaar. Van Demosthenes kunnen mensen die stotteren leren dat het belangrijk is om "het heft in eigen handen" te nemen en dat je zelf in actie moet komen om je stotterprobleem de baas te worden.

Het is belangrijk een goede therapie te vinden als je stottert. Het is ook belangrijk om ondanks dat je stottert toch te doen wat je wilt doen en te zeggen wat je wilt zeggen. Op school, in gezelschap, in een vergadering, op je werk, enz. Demosthenes wil mensen die stotteren daarbij een steuntje in de rug geven, met allerlei activiteiten en nuttige informatie.

Wat doet de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes?

Demosthenes behartigt de belangen van mensen die stotteren.
Wij vinden het belangrijk dat "lotgenoten" met elkaar in contact komen, via gezellige en informatieve activiteiten en regionale zelfhulp groepen. Ook het verenigingsmagazine "Voor Herhaling Vatbaar", onze internetpagina www.demosthenes.nl, de Hyves 'SVDemosthenes' en de Facebook-groep 'NSV Demosthenes' zijn heel belangrijk voor het onderlinge contact en het uitwisselen van ervaringen en informatie over stotteren.
Door vrijwilligers van Demosthenes is de basis gelegd voor een practisch overzicht van alle bekende stottertherapieën en -instituten in Nederland.
De werkgroep voorlichting, waarin mensen die stotteren en stottertherapeuten samenwerken, verzorgt voorlichting over stotteren op scholen, tijdens de ISAD wereldstotterdag, op de stotterbeurs van Demosthenes, etc.
Veel leden van Demosthenes hebben al één of meer stottertherapieën gevolgd, hun ervaringen kunnen van groot belang zijn als je zelf op zoek bent naar een geschikte stottertherapie.
Door samenwerking van Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) in de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) is een professioneel verenigingsbureau voor voorlichting over stotteren gerealiseerd, het Stotter Informatie Centrum (SIC). Ook de website www.stotteren.nl is een samenwerkingsproject van de NFS.
Demosthenes vindt het belangrijk dat ook ouders van kinderen die stotteren met elkaar in contact komen, zodat onderling allerlei nuttige informatie en adviezen uitgewisseld kunnen worden.

Steun het werk van Demosthenes en wordt lid of donateur!

De vereniging Demosthenes telt ongeveer 550 leden. In Nederland zijn er naar schatting ca. 150.000 mensen die stotteren. Wij zouden graag zien dat veel meer mensen die stotteren en ouders van stotterende kinderen lid worden van Demosthenes! Lidmaatschap kan ook gezien worden als een ondersteunende factor voor alle mensen die stotteren, het verplicht je op geen enkele manier mee te doen aan activiteiten. Hoe meer mensen het werk van Demosthenes steunen, hoe groter de invloed van de vereniging wordt en hoe meer activiteiten er georganiseerd kunnen worden.

Doe actief mee!

Je bent van harte welkom bij de activiteiten die Demosthenes organiseert. Zonder de medewerking van onze leden, stagneert het werk van de vereniging. Daarom zul je vaak oproepen zien voor hulp bij de organisatie van bijeenkomsten of voor het vervullen van vacatures bij het bestuur en andere werkgroepen. Ook jouw hulp is van grote waarde en het kan voor jezelf erg boeiend en leerzaam zijn om mee te werken in de organisatie van Demosthenes!
Heb je interesse in een bestuursfunctie, vind je het leuk om mee te werken in de redactie van het verenigingsmagazine of van de website(s)? Heb je een goed idee voor Demosthenes? Aarzel niet en laat het ons weten! Je bent altijd welkom op vergaderingen van het bestuur of van werkgroepen om eens een “kijkje in de keuken” te nemen.

Fiscaalnummer: 814360774