Naast de dingen die Demosthenes organiseert, steunen we ook graag initiatieven van onze leden.

Eén van deze initiatieven zijn de stottercafé's. Momenteel zijn er vier stottercafés actief:

Informatie over het stottercafé Groningen vind je hier: http://stottercafegroningen.nl/ of https://www.facebook.com/StottercafeGroningen?fref=ts

Informatie over stottercafé Amsterdam vind je hier: http://www.stottercafeamsterdam.nl/ of https://www.facebook.com/stottercafeamsterdam?fref=ts

Informatie over stottercafé Rotterdam vind je hier: http://www.stottercentrumrotterdam.nl/nieuws/ of https://www.facebook.com/StottercafeRotterdam?fref=ts

Informatie over stottercafé Nijmegen vind je hier: www.stottertherapie-nijmegen.nl en https://www.facebook.com/Stottercaf%C3%A9-Nijmegen-1655144634764874/?fref=ts

Informatie over stottercafé Tilburg vind je hier: http://www.stottercafetilburg.nl

Wanneer zij een avond organiseren zal dit op onze site komen te staan onder Nieuws.

 

Het stottercafé in Rotterdam is op 19 oktober 2006 haar 2e seizoen ingegaan. Dit is onder andere aangekondigd in het AD. Hieronder volgt het artikel hieruit.

Stottercafé begint aan tweede seizoen

PETER DE LANGE
ROTTERDAM
Sommige stotteraars schamen zich zo voor hun handicap, dat ze er hun beroepskeuze op afstemmen. In plaats van een baan waar ze veel bij moeten praten, kiezen ze voor een zwijgzame carrière in de IT. „Ons advies zou het niet zijn. In plaats van je te schamen kun je beter je hart volgen" zegt Sjanie van Gelder, medewerkster van het Rot-terdamse Stottercafé, dat vanvond aan zijn tweede seizoen begint. Het café wil een ontmoetingsplaats zijn waar stotteraars ervaringen kunnen uitwisselen. Daar is veel behoefte aan, weet Van Gelder, die zelf soms ook moeilijk uit haar woorden komt. „Je voelt je wel eens alleen als je in een organisatie de enige stotteraar bent. Praten met een lotgenoot kan enorm opluchten."
Volgens de Nederlandse Federatie Stotteren, waarvan Van Gelder voorlichter is, telt ons land zo'n 150.000 stotteraars. Die aandoening heeft, anders dan veel mensen denken, geen psychische achtergrond. Het is een zwakke aanleg in het spraakvermogen die waarschijnlijk voortkomt uit een verstoorde aansturing van de spraakspieren. Verder kunnen erfelijke factoren een rol spelen. Genezing is zo goed als onmogelijk. Van Gelder: „Het is niet zo dat je er voor kunt worden behandeld en dat het op een dag weg is." Wel kan een stotteraar met kunstgrepen en na veel oefenen het gebrek deels onder controle krijgen. Van Gelder kan bijvoorbeeld het woord bakker slecht zeggen. Dus kiest zij een alternatief. „Dan zeg ik: ik ga een halfje wit kopen." Maar dan nog blijft het lastig. „Je zit aan de telefoon en je kan de naam van een bedrijf of een instelling niet uitspreken. Dat zijn pijnlijke momenten. ,Wat goed helpt is een grapje maken. Zo van: ik wil iets zeggen, maar het kan even duren." Behalve ontmoetingsplaats is het Stottercafé ook podium voor lezingen en thema-avonden. Vanavond (20.00 uur) gaat het over faalangst. Het café is gehuisvest in het Nivon-gebouw aan de Jonker Fransstraat.
 

--------------------------------------------------------------

En Sjanie maakte achteraf onderstaand verslag:

Start 2e seizoen StotterCafé !

Op 19 oktober is het 2e seizoen van het StotterCafe van start gegaan. Het thema van deze avond is faalangst. Wat is faalangst, hoe herken je faalangst (niet zo moeilijk vaak) en hoe kun je faalangst overwinnen? Job Vlijm, docent op het Oranje Nassau College in Zoetermeer, heeft het thema ingeleid.

Faalangst bleek een thema dat aansprak. Job Vlijm gaf een boeiende inleiding over wat faalangst is en hij vertelde in algemene zin welke methodes er worden gebruikt om met faalangst te leren omgaan. Er moet echter altijd individueel bekeken worden wat geschikt is voor iemand zodat het voor deze avond bij algemene informatie bleef. Het is misschien leuk voor een andere avond om dit voor onszelf wat meer uit te werken.

Het was een geslaagde avond die vanuit de inhoud overliep in een sociaal gebeuren dat zich voor een deel verplaatste naar de bar.

Het Algemeen (en Rotterdams) Dagblad heeft een interview met ons geplaatst in de krant van donderdag 19 oktober. Dit is een leuk stuk geworden waar we blij mee zijn. We plaatsen dit hierbij ook op de site.

Terugblikkend op vorig jaar kunnen we zeggen dat het eerste seizoen van het StotterCafé succesvol is geweest. Van het begin af aan was het de bedoeling dat het StotterCafé zich gaandeweg zou ontwikkelen en vormen. De wensen en behoeften van de gasten staan hierbij centraal. Wij hebben gemerkt dat er vooral behoefte is aan informatie en discussie die direct te maken heeft met stotteren. Daarnaast bestaat ook de behoefte om ongedwongen met elkaar te praten en iets met elkaar te drinken, Het aantal bezoekers was per avond verschillend. Het was leuk om te zien dat er een zekere "vaste kern" ontstond, daarnaast was het ook steeds weer leuk om nieuwe mensen te verwelkomen. Deze combinatie hadden we ook voor ogen toen het idee "StotterCafé" bij ons opkwam, de bedoeling was om iets op te zetten met een losse en flexibele structuur. De inhoud van een aantal avonden is ingevuld door "gasten". Pieter Groen heeft een avond verzorg over pubers die stotteren op school, de addpool van Esther van Bunschoten heeft een presentatie gehouden. Wij vinden dit een heel geslaagde opzet, wij hopen dat ook dit seizoen mensen zich hiervoor aanmelden.

Ook voor ons geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Om ons programma nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze (potentiele) bezoekers hebben wij een enquete meegestuurd met de uitnodiging voor de avond van 19 oktober. We hopen hiervan een flink aantal terug te krijgen zodat we ons een goed beeld kunnen vormen van de wensen van onze (potentiele) gasten.

--------------------------------------------------------------

StotterCafé Rotterdam, 4 oktober start 3e seizoen

Rotterdam – Het StotterCafé in Rotterdam, georganiseerd vanuit de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes, is een ontmoetingsplek voor iedereen die met stotteren te maken heeft (stotteraars, ex-stotteraars, familie & vrienden, logopedisten, leerkrachten, etc.).

De start van het derde seizoen van het StotterCafé op 4 oktober valt middenin de Nationele Stotterweek 2007. Het thema van deze week en van de eerste avond van het StotterCafé is: “Stotteren en het Voortgezet Onderwijs”. Deze eerste avond is georganiseerd samen met de NVST (de Nederlandse Vereniging van Stottertherapeuten) en het Stottercentrum Rotterdam (Folkert Eisingastraat 5 – 010 2096196)

Het bieden van hulp aan jongeren die stotteren is niet gemakkelijk, te meer daar jongeren toch al niet snel om hulp vragen en stotteren zien als iets dat je maar beter kan verzwijgen en verstoppen. Over deze problematiek willen we aan het begin van de avond spreken samen met mentoren uit het Voortgezet Onderwijs en mensen met stotterervaring. De diverse scholen uit Rotterdam en omgeving ontvingen een uitnodiging en we hopen dat er veel leerkrachten zullen komen. In het onderwijs wordt over het algemeen veel aandacht besteed aan problemen als ADHD, dyslexie of stoornissen uit het autistische spectrum, echter bij stotteren wordt nooit zo stil gestaan, terwijl het belangrijk is dat docenten een willekeurige lessituatie zo kunnen inrichten dat ook een stotterende leerling zich gewaardeerd, gezien, begrepen en geholpen voelt.

Wij nodigen u van harte uit om de avond bij te wonen en ervaringen onderling uit te wisselen. Deze uitnodiging geldt voor mensen uit het Voortgezet Onderwijs, mensen met stotterervaring en iedereen die interesse heeft. Wij hopen ook weer de vele vaste gasten te kunnen ontmoeten.

Het StotterCafé wordt gehouden in het Nivon Gebouw aan de Dirk Smitsstraat 76 (zijstraat van de Jonker Fransstraat). Om 19.30 uur gaat de bar open, om 20.00 uur wordt het thema ingeleid. De toegang is uiteraard vrij. De verdere data dit seizoen zijn 15/11 2007, 10/01, 21/02, 03/04, 15/05 en 26/06 2008.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sjanie van Gelder (010-4656671), Guido du Mez (010-4255085) en Pieter Groen (070-3543054) of op de site van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes (www.demosthenes.nl) en de NFS (www.stotteren.nl) .


Gestiek en stotteren.

Wat kan gestiek doen voor stotteren

Op 27 november jl. was Simon Schouten te gast in het StotterCafe te Rotterdam. Simon Schouten is een bekend zanger en dirigent van klassieke muziek en regisseur van o.a. opera’s. Vanuit een persoonlijke belangstelling voor stotteren wendt hij zijn kennis en ervaring als zanger en regisseur aan om het spreken van mensen die stotteren te ondersteunen. Hij stelt dat gestiek (gebaren) en lichaamstaal een grote steun kunnen zijn bij het stotteren, of liever: niet stotteren.

Allereerst is het belangrijk, zegt Simon, om verschillende soorten cultuur te onderscheiden. Het is met name belangrijk om je bewust te worden van de familiecultuur waarin je bent opgegroeid. In die familiecultuur heb je leren spreken. Wil je jezelf iets anders of iets nieuws aanleren dan moet je door die familiecultuur heenbreken  en jezelf een andere cultuur aanleren. Hoe doe je dit? Gestiek en lichaamstaal kunnen hierbij helpen.

Lichaamstaal en stemming beïnvloeden elkaar. Je stemming bepaalt vaak je lichaamstaal maar je kunt ook met lichaamstaal je stemming beïnvloeden (hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, bijvoorbeeld). Als je bijvoorbeeld niet in de stemming bent om te spreken en het is belangrijk voor je om wel te kunnen spreken kun je die stemming creëren met behulp van lichaamstaal. Door ook bewust gestiek te gebruiken kun je dat effect nog versterken. Mensen praten bijvoorbeeld veel met hun handen. Door maar met één hand mee te bewegen met je spreken kom je al veel rustiger over.

Mensen reageren op elkaar. Zeker als ze met elkaar praten. Een groot deel van deze interactie gaat door middel van gestiek en lichaamstaal. Hoe kun je deze communicatie zo goed mogelijk laten verlopen en je woorden zo goed mogelijk over laten komen? Door de ander uit te nodigen om met jou in gesprek te gaan, de ander uit te nodigen om naar je verhaal te luisteren. Door met je houding en je stem gezag uit te stralen. Belangrijk hierbij is dat je je natuurlijk beweegt en gedraagt (en spreekt).

Hoe gaat dit in zijn werk? Je basishouding hierbij is rechtop zitten of staan, de borstkas iets uitzetten en de wenkbrauwen iets opgetrokken. Je staat met het gewicht lichtjes op de voorvoet. Als eerste een gebaar met de hand bijvoorbeeld. Je bedenkt eerst wat je wilt zeggen, dan spreek je het uit, je spreekt naar het einde van de zin toe, dit bevordert het ritme en de timing van je spreken. Je spreekt “legato”, als een stroom van woorden. Spreek vooral de klinkers; van klinker naar klinker. Streef ernaar om geen druk op de medeklinkers te leggen. Spreek met versnelling in de woorden, met pauzes en variatie in het ritme van spreken. Kijk de hand na die het spreekritme ondersteunt. (Let op hoe balletdansers dit doen). Intoneer meer dan je gewend bent (als je Hausdorfer gedaan hebt hoeft dit misschien niet). Simon Schouten adviseerde om geen ademhalingstechniek of trucs te gebruiken, dit belemmert vaak de communicatie. En het gaat er nu juist om om de communicatie met de ander te bevorderen, de ander uit te nodigen om met jou te praten. Het gaat er om dat je je openstelt voor communicatie. Het is hierbij belangrijk dat je gezicht open is en je onderkaak zo ontspannen mogelijk.

Simon had ook nog een individueel advies voor ieder van ons. Hij kon bijvoorbeeld horen waar je spanning maakte en spieren vastzette en gaf oefeningen en advies hoe je die spieren wat losser kon maken. Als je persoonlijk advies wilt van Simon Schouten dan kun je een afspraak met hem maken voor een gesprek.

Zijn emailadres is op te vragen bij het SIC.

Sjanie van Gelder, december 2008.