Binnen de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes wordt veel aandacht en tijd besteed aan onderlinge contacten.

Omdat het stotteren vaak gepaard gaat met "ups en downs" is het belangrijk dat je bij anderen begrip en steun kunt vinden als het spreken tijdelijk wat moeilijker gaat.

De vereniging ondersteunt en organiseert :

Zelfhulpgroepen:

Bijeenkomsten die regelmatig in een huiskamer bij een van de deelnemers thuis of in een meer neutrale omgeving worden gehouden.

Telefonisch lotgenotencontact:

Als je graag met iemand die het stotteren ook zelf aan den lijve ervaart een persoonlijk telefoon gesprek wilt, dan willen de volgende leden je graag te woord staan

Diverse regionale en landelijke bijeenkomsten:

Bijeenkomsten waarin zowel informatie wordt gegeven en wordt besproken. Elke bijeenkomst heeft een thema dat door een deskundige gastspreker wordt ingeleid en waarover hij/zij informatie geeft en waarbij tevens volop mogelijkheid is om de ervaringen met betrekking tot dit thema te delen.

Sociale activiteiten:

Het is vaak goed om gewoon onderling met elkaar te praten. Hoewel er over allerlei onderwerpen wordt gesproken, hebben we allen één ding gemeen: "stotteren". Er wordt gezorgd voor een informele sfeer waarin je de andere leden van de vereniging kunt leren kennen. Kijk op de activiteitenpagina voor de eerste komende bijeenkomst

Stottercafe Rotterdam en stottercafé Groningen:

Enkele leden van de vroegere zelfhulpgroep Rotterdam organiseren sinds een paar jaar het 'Stottercafé Rotterdam'  Een 6-wekelijks terugkerende bijeenkomst in het centrum van Rotterdam waar elke keer een ander thema wordt besproken. Na de presentatie is hier altijd ruim tijd om onderling nog iets te drinken aan de bar of lekker na te praten. Sinds 2013 is er ook een Groningse variant op het stottercafé. Activiteiten van beide café's worden op de site bekend gemaakt.

Magazine Voor Herhaling Vatbaar:

Via ons verenigingsmagazine worden tal van ervaringen en informatie uitgewisseld. Je krijgt dit blad toegestuurd als je lid bent van onze vereniging.

 

De eerst genoemde mogelijkheid is vaak een zeer persoonlijk contact. De laatste is veel minder persoonlijk. Persoonlijke ontmoetingen zijn echter vaak meer tijd en plaats gebonden dan minder persoonlijke ontmoetingen.

Door het aanbieden van een mix van mogelijkheden proberen we zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen (en mogelijkheden) van onze leden.